آموزش علوم متوسطه - آیا آب رسانای جریان الکتریسیته است؟

آیا آب رسانای جریان الکتریسیته است؟

آیا,آب,رسانای,جریان,الکتریسیته,است؟,

آموزش علوم متوسطه