آموزش علوم متوسطه - سوختگی با اسید خطرناک تر است یا با مواد قلیایی؟

سوختگی با اسید خطرناک تر است یا با مواد قلیایی؟

سوختگی,اسید,خطرناک,تر,یا,مواد,قلیایی؟,

آموزش علوم متوسطه