آموزش علوم متوسطه - چرا تنبل ها کند و آرام هستند؟

چرا تنبل ها کند و آرام هستند؟

چرا,تنبل,و,آرام,هستند؟,

آموزش علوم متوسطه